Back

An Open Letter of the Orthodox Christian Scholars around the World to the Holy and Great Council of Crete

Sign the petition here!

June 9, 2016

We, the undersigned international group of Orthodox scholars, address this letter to the leadership of the Orthodox Church, to all Orthodox Christians around the world, and to all people of good will. We write out of profound concern for our Church, whose unity makes the new life in Christ visible to all humanity. We pray that the impending Council, so much anticipated and so long prepared, will bear forth the fruits of the Spirit, the first among them being the Pan-Orthodox unity. Hence, we support the agreement of the Orthodox leaders, publicly announced at the Pan-Orthodox Synaxis in January 2016, to gather together for the Holy and Great Council in Crete in mid-June 2016.

We believe that there are no insurmountable difficulties to beginning the Council in June, despite the significant questions that have been raised regarding the drafts of the conciliar documents and conciliar proceedings. We acknowledge the legitimacy of some questions, such as the request to reopen the discussion of the drafts of the conciliar documents. We also concur that there are many other issues dealing with the Church in the twenty-first century that would require future Pan-Orthodox attention.

Nevertheless, we are convinced that the best venue for settling significant disputes today, as in the times of old, is the Council itself. To postpone the Council once again, is to fail to live up to the principle of conciliarity on a global level. Nobody can expect the Council to settle all important questions and to heal all jurisdictional disputes in ten days. But we hope that this Council will be a beginning of the healing process and that it will usher in a new era of global conciliarity and unity. The representatives of the Orthodox Churches that wish to jeopardize the work of the Council by further delays should not intimidate the majority of the Orthodox leaders that wish to carry out the commitment to have the Council on this year’s Feast of Pentecost. In the last century, the Orthodox Church has witnessed to the world through a rich theological legacy and the blood of new martyrs. The Holy and Great Council occasions an opportunity to commence a new phase of Orthodox witness. As the eyes of the whole world are upon the Orthodox Church, we beseech all of our leaders to hear the Spirit’s call to conciliar unity.

____________________

Bulgarian Transaltion:

Отворено писмо от православни богослови от целия свят до Светия и Велик събор в Крит

Ние, долуподписаните православни богослови от различни страни, отправяме това писмо към предстоятелите на Православната църква, към всички православни християни по света, както и към всички хора с добра воля. Обръщаме се към Вас, водени от дълбока загриженост за нашата Църква, чието единство е видим израз на Новия живот в Христа пред всички човеци. Молим се предстоящият Събор – толкова чакан и толкова дълго подготвян – да принесе плодовете на Духа, пръв сред които е всеправославното единство. Ето защо ние одобряваме споразумението на предстоятелите на православните църкви, оповестено на всеправославното съвещание през януари 2016 г., за свикване на Свят и Велик Събор в Крит в средата на юни 2016.

Вярваме, че няма никакви непреодолими трудности Съборът да започне работа през юни, независимо от това, че бяха повдигнати съществени въпроси относно проектодокументите и начина на работа. Признаваме, че някои от тези въпроси са напълно основателни, като например настояването да се поднови обсъждането на предложените проектодокументи. Съгласни сме също, че са налице много други въпроси, свързани с Църквата през XXI в., които изискват всеправославно разглеждане.

Въпреки всичко сме убедени, че най-подходящото място за разрешаване на сериозните противоречия днес, както и в древност, е самият Събор. Поредно отлагане на Събора би значело неспособност да живеем според принципа на съборността на глобално ниво. Никой не може да очаква Съборът да разреши всички важни въпроси и да помири всички юрисдикционни противоречия в рамките на 10 дни. Но ние се надяваме, че този Събор ще бъде начало на помирителен процес, който ще отведе към нова ера на глобална съборност и единство. Представителите на православните църкви, които желаят да осуетят работата на Събора чрез по-нататъшно отлагане, не бива да тревожат преобладаващото мнозинство на православните предстоятели, които желаят да изпълнят ангажимента за провеждане на Събор през тази година на празника Петдесетница. През изминалото столетие Православната църква даде на света свидетелство чрез богато богословско наследство и чрез кръвта на новомъчениците. Светият и Велик Събор дава възможност да започнем нов етап на православно свидетелство. Сега, когато очите на целия свят са обърнати към Православната Църква, ние умоляваме всички наши предстоятели да чуят гласа на Духа, Който призовава към съборно единство.

_______________

Georgian Translation:

მართლმადიდებელი თეოლოგებისგან შემდგარი ინტერნაციონალური ჯგუფი ამ წერილით მივმართავთ მართლმადიდებელი ეკლესიების იერარქიას, ყველა მართლმადიდებელ მორწმუნესა და კეთილმოსურნეს მთელს მსოფლიოში. წინამდებარე მიმართვას ღრმა გულშემატკივრობით ვწერთ მართლმადიდებელი ეკლესიისადმი, რომლის ერთიანობაც ახალ სიცოცხლეს ათვალსაჩინოებს მთელი კაცობრიობის წინაშე. ჩვენ ვლოცულობთ, რომ აღნიშნული კრება, რომელთან დაკავშირებითაც დიდი მოლოდინები არსებობდა და ასევე დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა, მოიმკის სულიწმინდის ნაყოფებს, უპირველეს ყოვლისა კი, საერთო მართლმადიდებლურ ერთობას. სწორედ ამიტომ მხარს ვუჭერთ მართლმადიდებელ იერარქთა შეთანხმებას, რომელიც 2016 წლის იანვარში მიღწეულ იქნა მართლმადიდებელთაშორის შეხვედრაზე, რომ შეკრებილიყვნენ წმინდა და დიდ კრებაზე, 2016 წლის ივნისში, კუნძულ კრეტაზე.

მიგვაჩნია, რომ არანაირი გადაულახავი სირთულეები არ არსებობს იმისათვის, რომ აღნიშნული კრება ივნისში გაიმართოს, მიუხედავად იმ მნიშვნელოვანი შეკითხვებისა, რომლებიც წარმოიშვა კრების სამუშაო დოკუმენტებთან, ასევე კრების მუშაობის რეგლამენტთან და რეგულაციებთან დაკავშირებით. ვაღიარებთ ზოგიერთი შეკითხვის ლეგიტიმურობასა და მართებულობას, მაგალითად, დისკუსიის განახლების შესაძლებლობის არსებობას კრების დოკუმენტების სამუშაო ვერსიებთან დაკავშირებით. ასევე ვაცნობიერებთ, რომ სხვა მრავალი საკითხიც არსებობს, რომლებიც თანამედროვე, 21-ე საუკუნის საეკლესიო ცხოვრებას უკავშირდება, რომლებიც მოითხოვს სერიოზულ განხილვებს მომავალ საერთო მართლმადიდებლურ შეკრებებზე.

მიუხედავად ამისა, დარწმუნებულნი ვართ, რომ დღეს, ისევე როგორც წარსულში, ამგვარი საკითხების განხილვის შესაბამისი ადგილი სწორედ კრებაა, რომლის კიდევ ერთხელ გადადება ნიშნავს გლობალურ დონეზე კრებითობის პრინციპის მიხედვით ცხოვრებისკენ მისწრაფების მინავლებას. ნამდვილად არ მოველით, რომ ეს კრება ათ დღეში ყველა მნიშვნელოვან საკითხს გადაჭრის და იურისდიქციასთან დაკავშირებულ პრობლემებს მოაგვარებს. მაგრამ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეს კრება არსებული ჭრილობების განკურნების, საყოველთაო ერთიანობისა და კრებითობის ახალი ერის დასაწყისი იქნება. მართლმადიდებელი ეკლესიების წარმომადგენლებმა, რომელთაც სურთ საფრთხე შეუქმნან კრების მუშაობას მისი შეყოვნებითა და გადადებით, ვერ უნდა შეძლონ უარყოფითი გავლენის მოხდენა მართლმადიდებელი ეპისკოპატის დიდ ნაწილზე, რომელთაც სურთ აღებული ვალდებულების შესრულება კრება ჩაატარონ ამა წლის სულთმოფენობის დღესასწაულისთვის. გასულ საუკუნეში, მართლმადიდებელმა ეკლესიამ თავისი მდიდარი თეოლოგიური მემკვიდრეობითა და ახალმოწამეთა სისხლით დაამოწმა თავისი ჭეშმარიტება მსოფლიოს წინაშე. წმინდა და დიდი კრება შესაძლებლობას იძლევა დაწყებულ იქნეს მართლმადიდებელი ეკლესიის მოწმობის ახალი ფაზა. ახლა მსოფლიოს შეჰყურებს მართლმადიდებელ ეკლესიას და ჩვენ შევთხოვთ ყველა ჩვენს ეპისკოპოსს ყური დაუგდონ სულიწმინდას, რომელიც მათ კრებითი ერთობისკენ მოუწოდებს.