Ἀνακοινωθέν (15/01/2017). 01/16/2017
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙ Τῌ 25ΕΤΗΡΙΔΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΓΕΥΜΑ (15 Ἰανουαρίου 2017). 01/16/2017
Ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου εἰς τά Πατριαρχεῖα. 01/16/2017
Τά Ἅγια Θεοφάνεια ἐν τοῖς Πατριαρχείοις. 01/07/2017
ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΛΟΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΙΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Χριστούγεννα 2016). 01/03/2017
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ, ΕΝ Τῌ ΑΙΘΟΥΣῌ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ Τῌ 1ῃ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017. 01/03/2017
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ, ΕΝ Τῌ ΑΙΘΟΥΣῌ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ Τῌ 1ῃ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017. 01/03/2017
XAIΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΒ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΠΙ Τῌ ΠΡΩΤῌ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (1 Ἰανουαρίου 2017). 01/03/2017
Ἡ πρώτη τοῦ ἔτους ἐν τοῖς Πατριαρχείοις. 01/02/2017
Ἰανουάριος 2017 01/02/2017
Προσφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χειροθεσίαν εἰς Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ Μουσικολ. κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου (24 Δεκεμβρίου 2016). 12/27/2016
Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου. 12/27/2016
Τά Χριστούγεννα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις. 12/27/2016
Ὁ Ὑπουργός Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας εἰς τήν Πατριαρχικήν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν. 12/22/2016
Preparatory Meeting for the 17th Plenary Session of the Joint Commission for the Theological Dialogue between the Lutheran World Federation and the Orthodox Church Nicosia, Cyrpus 7-13 December 2016. 12/22/2016
Patriarchal Proclamation of Christmas 2016. 12/22/2016
COMMUNIQUE (20/12/2016). 12/20/2016
Ὁ Πατριάρχης εἰς τό Ἱεροσολυμιτικόν Μετόχιον. 12/14/2016
Ὁ Πατριάρχης εἰς Lecce καί Bari ​(1-7 Δεκεμβρίου 2016). 12/12/2016
OMELIA DI SUA SANTITA’ K.K. BARTOLOMEO ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI – NUOVA ROMA E PATRIARCA ECUMENICO DURANTE LA S. MESSA PONTIFICALE NELLA BASILICA DI SAN NICOLA IN ONORE DEL SANTO (Bari, Basilica di San Nicola, 6 Dicembre 2016). 12/07/2016